1. Contact
 2.  | 
 3. Route
 1. Welkom
 2. Visie & Missie
 3. Historie
 4. Team
 5. Werkwijze
 6. Vacatures
 7. Portfolio
 8. Referenties
 9. Partners

Werkwijze

Vernieuwing blijkt meer dan ooit een belangrijk middel om te overleven in de hedendaagse IT. Organisaties zoeken steeds vaker naar niche-spelers die hen daarbij kunnen begeleiden en als sparring-partner op hun eigen niveau kunnen meepraten. Delite spreekt de taal van haar klanten. En gaat zonder drempels graag op een effectieve, efficiente manier de samenwerking met hen aan. Een agile aanpak past hier perfect bij. Delite past al een agile aanpak toe vanaf voordat deze term gemeengoed werkt.

Agile

Historie

Het woord “Agile” komt uit het Agile Manifesto, o.a. geschreven door Jeff Sutherland. Jeff ontdekte het woord Agile in een boek waarin bedrijven beschreven dat ze ten eerste lean waren, maar Agile waren geworden door klanten direct te betrekken bij productontwikkeling. In Jeff’s woorden: “Agile = Lean + een klant die participeert in het productontwikkelingsproces.”

Mensen en interactie boven processen en tools

Er zijn vier principes die ten grondslag liggen aan een Agile werkwijze. Het eerste principe is dat mensen en interactie voor processen en tools gaan. De nadruk ligt dus op teamwerk en productieve communicatie. Dit wil niet zeggen dat processen en tools niet belangrijk zijn, het geeft alleen aan dat tools niet leidend moeten zijn, tools en processen moeten ten dienste staan van het team.

Werkend product boven allesomvattende documentatie

Het tweede principe beschrijft dat een werkend product belangrijker is dan uitvoerige documentatie. Een ieder van ons heeft wel eens te maken gehad met een product waarbij het dusdanig complex was om het in gebruik te nemen dat een uitgebreide handleiding het enige redmiddel was. Dit is juist niet de bedoeling vanuit het Agile gedachtegoed. Een product zou dusdanig gebruiksvriendelijk moeten zijn dat uitvoerige documentatie niet noodzakelijk zou moeten zijn.

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Het derde principe gaat over het vooropstellen van de samenwerking met de klant boven contract (onderhandeling). Succesvolle ontwikkelingsteams werken nauw samen met de klant en zijn in staat om op basis van die feedback producten te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de klantwens. Om die reden is het belangrijk om de contractrelatie die je hebt met de klant te kunnen scheiden van de productrelatie. Contractonderhandelingen kunnen een drempel tussen jou en de klant creëren die niet bevorderend zijn voor het ontwikkelen van geweldige producten. Daarom is het belangrijk om een relatie met de klant op te bouwen waarin zij openlijk met je kunnen communiceren.

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Het kunnen inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een vooropgezet plan is het vierde principe. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met voortschrijdend inzicht? Vanuit de Agile filosofie gaat flexibiliteit en het centraal stellen van de klantbehoefte boven het rigide vasthouden aan een plan. Dit omdat de wereld dusdanig snel veranderd dat wanneer het plan af is de helft al weer anders is.

Sprints

Wanneer er overeenstemming is over wat de klant nodig heeft, begint het team met een sprint. Een sprint is een korte ontwikkel cyclus van 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt een product opgeleverd dat getoetst kan worden bij de klant. Het voordeel van het werken in sprints is dat er sneller feedback wordt opgehaald, je kunt sneller leren en bijsturen. Daarnaast is het voor het team heel duidelijk wat het gaat opleveren voor de betreffende sprint. De scope wijzigt niet meer en dat maakt het team effectief. Doordat er alleen gewerkt wordt aan de backlog items die nodig zijn in de betreffende sprint voorkom je dat eerst alles wordt uitgewerkt, waarbij je het risico loopt dat je slechts een fractie gebruikt. Ook de klant ziet elke keer het ‘tussenproduct’ en dat levert een meer tevreden klant op. Aan het eind van elke sprint vindt een sprint review plaats waardoor je de klant ook explicieter meer betrekt in het traject.

Klantfeedback is de driver voor succesvolle Agile teams

Klantfeedback is dus een essentieel onderdeel van Agile werken. Met de lessen van deze feedback in het achterhoofd kan het team in een volgende sprint wederom een deel van het product opleveren. Zo wordt het product in korte cycli ontwikkeld op basis van feedback van de uiteindelijke gebruiker, met tevreden klanten als eindresultaat.

Maar wat levert de Agile werkwijze nu op?

Wanneer de principes op de juiste manier worden toegepast levert het voor zowel de medewerker als de klant veel waarde. Laten we beginnen met de klant. Zoals hierboven al beschreven is het doel om meer tevreden klanten te realiseren door ze in het ontwikkelproces veelvuldig te betrekken. Dit is een grote stap voor klanten, die in andersoortige organisaties wel een opdracht geven maar als klant te weinig hun rol pakten. Doordat de klant gestimuleerd wordt meer te participeren is het mogelijk om een product te ontwikkelen dat nauw is afgestemd op de klantbehoefte en dit levert dus een hogere klanttevredenheid op.

Agile creëert werkgeluk

Wat is Agile voor medewerkers? Ook voor medewerkers levert het werkgeluk op. Dit komt door verschillende redenen. Een daarvan is dat in een agile team iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat. Hierdoor worden teamleden uitgedaagd om actief mee te doen en kritisch mee te denken. Een ieder heeft een belangrijke taak. Een andere reden is dat het werk divers is en dynamisch omdat de teamleden kunnen wisselen tussen rollen en taken. Hierdoor worden teamleden ook scherp gehouden in hun ontwikkeling omdat ze vanuit verschillende disciplines moeten kunnen handelen.

Certificering

Delite handelt volgens de bepalingen van ISO 27001 bepalingen en houdt zich uiteraard aan ondermeer de AVG/GDPR wetgeving rond privacy en gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@delite.nl.

Vragen?

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bel 088-7507600 of e-mail naar info@delite.nl.