1. Contact
  2.  | 
  3. Route
  1. Welkom
  2. Portfolio

Intelligente werkkleding

Bewaking van veiligheid van werknemers via slimme sensoren

Voor Havep werkte Delite aan een POC (proof of concept) waarbij informatie van intelligente sensoren in de kleding van Havep werden ontsloten via een Veiligheids- en KPI omgeving.

Delite ontwikkelde de Cloud omgeving en een App.