1. Contact
 2.  | 
 3. Route
 1. Welkom
 2. Visie & Missie
 3. Historie
 4. Team
 5. Werkwijze
 6. Vacatures
 7. Portfolio
 8. Referenties
 9. Partners

Waar komen we vandaan?

Want dat bepaalt ook deels waar we heen kunnen.

Van hobby naar project.

Delite vindt haar oorsprong in het feit dat haar oprichter Remco de Jong al vanaf vroege leeftijd in contact kwam met de ICT. Naast zijn studie werkte Remco aan allerlei eigen projecten. Tijdens de middelbare school tijd nam dit steeds serieuzere vormen aan. Al tijdens zijn studie was Remco samen met zijn twee jaar jongere broer Jeroen de Jong de oprichter en beheerder van een breed computer netwerk (BBS) genaamd Valeria. Valeria was al een bedrijf op zich weliswaar zonder winstoogmerk, maar zeker een goede leerschool al.

Van project naar organisatie.

Toen Remco startte met zijn HBO studie kwam Remco in aanraking met Internet dat toen (in 1995) nog in haar kinderschoenen stond. Vrije internet toegang was toen alleen nog mogelijk via Universiteit en Hogeschool. Via zijn studie Hogere Informatica kwam Remco in contact met gelijkgezinden en sloot zich aan bij een groep enthousiaste techneuten van De Digitale Stad in Amsterdam. Samen met medestudenten werkte Remco aan de lokale variant van dit initiatief in Eindhoven en richtte uiteindelijk via een stichting (waarvan hij voorzitter werd) voor de regio Weert (waar Remco toen woonde) een variant op. Bij Digitale Stad Weert ontstond de interesse voor communicatie en internet en dit vormde de basis voor Delite. Digitale Stad Weert heeft van 1995 tot 2000 bestaan.

Oprichting Delite.

Delite werd in 1999 opgericht. In de eerste jaren werkte Remco naast zijn studie als zelfstandige ZZP-er, maar toen het aantal klanten groeide en de eerste medewerkers werden verwelkomd werd de stap gemaakt om eigen software te ontwikkelen. Reeds in 2001 werd de eerste basis gelegd aan Ovalon. Ovalon zou later qua naam omgedoopt worden tot Envation.

Verkoop Delite.

Rond 2005 kreeg Remco de kans om zijn bedrijf (deels) te verkopen. In de tijd tussen 2005 en 2007 waren de activiteiten van Delite om die reden indirect even onderdeel van KPN en werkte Delite aan Interactieve Televisie. De software van Delite (het huidige Envation) was de basis onder de externe diensten rond het KPN product MediaMall. Het team van Delite werkte aan de basis van MediaMall en externe diensten zoals Rabo TV Bankieren en een aantal dienten voor de Zorg. Remco werd project manager van een aantal pilot projecten en eerst aanspreekpunt v.w.b. techniek voor partijen zoals Rabobank en Isolectra, TKH Group.

Einde KPN MediaMall.

Toen KPN in 2007 herstructureerde en haar deelname in KPN MediaMall staakte koos Delite weer een eigen richting en verhuisde naar Eindhoven. Remco verkreeg weer volledig eigendom over Delite en richtte samen met een zakenpartner uiteindelijk een nieuw bedrijf genaamd Encage. Delite werd begin 2011 volledig eigenaar van Encage. Binnen Encage werden de banden met eerdere contact zoals die met Isolectra en TKH Group weer aangehaald. Encage vestigde zich in Eindhoven op de High Tech Campus Eindhoven en wist daar snel naam te maken mede op het gebied van Care. Ook in andere markten is Encage zicht gaan toespitsen op het snijvlak van Ontwerp en Technologie. Met Delite als vaste toeleverancier met haar platform Envation.

Samenvoeging Delite en Encage.

Toen de zakenpartner van Remco eind 2010 plotseling overleed werd besloten om de activiteiten van Delite en Encage weer samen te voegen. De naam Encage werd vanaf dat moment niet meer actief gevoerd. 2011 was een jaar van rust, hergroeperen en prioriteiten stellen. Ondanks alles een mooie en leerzame tijd.

Eindhoven De Gekste.

Na logischerwijs een rustig 2011 bouwde Delite tussen 2011 en 2015 gestaag verder aan haar projecten en sterke basis en met name haar product Envation. Grotere klanten als Vitens, NTR, NXP, Philips Healthcare, Philips Lighting, Basic-Fit, HealthCity werden welkom geheten. Ook High Tech Campus werd klant van Delite. 

Opschalen en investeren.

Sinds 2016 wordt Envation ook als investering gebruikt vanuit Delite voor kansrijke ideeen en om bestaande bedrijven naar een hogere platform te tillen. Delite is via haar holding daarom mede eigenaar geworden van een aantal startups en scaleups.

Klaar voor de toekomst

2018 is het jaar van groei. Delite is deelnemer aan het Brainport NextOEM programma speciala voor scaleups en zal verder haar vleugels uitslaan door het aangaan van meer strategische samenwerkingen. Januari 2018 viert Delite haar 20-jarig bestaan. Het plan is om in dit jaar groots uit te pakken met nieuwe producten en nieuwe samenwerkingen.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@delite.nl.

Vragen?

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bel 088-7507600 of e-mail naar info@delite.nl.